Over ons

Onze missie

Ons streven is om binnen de keten van schip tot schap een prominente plaats in te nemen als betrouwbare leverancier van een eerlijk halffabricaat platvisproduct. Om dit te kunnen waarborgen leveren we alleen onbehandeld, naturel product. We zetten ons graag in om te werken aan een goede relatie met al onze klanten en leveranciers.

We zijn er trots op als de beste producten naar onze klanten gaan. Onze kwaliteitsdienst stelt alles in het werk om dit proces te bewaken. Omdat we de kwaliteit van onze producten op een hoog niveau willen hebben zijn we gecertificeerd voor HACCP, IFS en BRC. Samen met ons personeel zien we er strikt op toe dat dit hoge niveau wordt gehandhaafd op de werkvloer. Hygiëne staat hoog in het vaandel. Controle door en van personeel wordt beschouwt als dagelijkse routine.

Een duurzame partner van begin- tot eindproduct

Duurzaamheid is de rode draad in het beleid én de praktijk binnen ons bedrijf.

De producten die verwerkt worden zijn grotendeels MSC gecertificeerd. We doen ons best om met goed rentmeesterschap om te gaan met de schatten van de zee.

Bij het ontwerp van onze nieuwe fabriek is er bewust voor gekozen om de ecologische footprint zo klein mogelijk te houden. Zo zijn we volledig gasloos, winnen we onze restwarmte terug, is ons pand dubbel geïsoleerd met als resultaat een EPC waarde van 0, en gebruiken we natuurlijke koudemiddelen.

Duurzame relaties met personeel, klanten en leveranciers vinden wij heel belangrijk. Met het oog op duurzaamheid kiezen we zoveel mogelijk voor vaste werknemers. Met meerdere relaties werken we al samen sinds ons ontstaan.

Algemene voorwaarden

Terms of delivery